رعایت حریم خصوصی افراد از اولویت های کار ماست لذا:

لوکس کالا تنها از طریق کانالهایی که در سایت معرفی شده اند با شما در ارتباط خواهد بود. شماره تماس، ایمیل، آیدی های شبکه های اجتماعی و آدرس لوکس کالا در سایت avaltech.ir درج شده است بنابراین به تماس ها و ارتباطات متفرقه اعتماد نکنید.

نطراتی که باعث تجاوز به حریم خصوصی افراد حقیقی یا حقوقی میگردد، تایید نخواهند شد.

کاربران می توانند نظرات یکدیگر را تحلیل کنند و یا به سوالات دیگر کاربران پاسخ دهند.

نظراتی که با ویرایش قابلیت نمایش در سایت را دارند پس از ویرایش نمایش داده می شود.

نظراتی که شامل نام افراد، شرکت ها و سایت ها باشند، تایید نخواهند شد.

اطلاعات حساب کاربری افراد برای سایرین قابل دسترسی نخواهد بود.